Teg Stove

Voor het klimaat, de bossen, de gezondheid en de toegang tot energie

Samenvatting

Vuur

Projecten die een positieve impact hebben op de verbranding

Bij conventionele kookmethodes gebruikt men vaste brandstoffen op open vuren of in rudimentaire kookfornuizen die niet efficiënt, ongezond en onveilig zijn. Het vergt niet alleen veel tijd en geld om hout te verzamelen, maar dit heeft ook een negatieve impact op de volksgezondheid en het milieu.

In Benin wordt jaarlijks 100.000 hectare bos vernietigd.

Een eenvoudige maar briljante oplossing voor deze problemen is de introductie van veilige en energie-efficiënte kookfornuizen, de zogenaamde “TEG-fornuizen”.

Positieve impact van het project

Verlaging van de CO2-uitstoot

De TEG-fornuizen zijn energie-efficiënt, hetgeen betekent dat de gezinnen minder hout en brandstof dienen te gebruiken om hun dagelijkse maaltijden te bereiden. 1 kookfornuis verbruikt 2 tot 3 keer minder hout en dat betekent ook minder hout dat urenlang gedragen en verzameld moet worden.

Werkgelegenheid creëren

De roosters voor de TEG-fornuizen worden gemaakt door de vrouwen, die op die manier een inkomen krijgen.

Verbeterde leefomstandigheden

Het gebruik van minder houtskool maakt deze kookfornuizen veiliger, gezonder en laat geldbesparingen toe voor de gezinnen. De vrouwen besparen ook veel tijd die zij nu kunnen besteden aan winstgevende activiteiten.

Het TEG-fornuis is uitgerust met een thermo-elektrische generator (TEG) die elektriciteit genereert. In Benin heeft slechts 38% van de bevolking toegang tot elektriciteit. Het TEG-fornuis zorgt voor goedkope lokale energie voor mobiele telefoons, LED-lampen en radio’s, waardoor de sociaal -economische ontwikkeling gestimuleerd wordt en het gebruik van op petroleum gebaseerde energie daalt. 

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij Proximus.

Proximus is een CO2-neutraal bedrijf. Dit label bekomt men alleen via daadwerkelijke klimaatacties.

Partners

Wat is jouw email adres?
Help ons om onze communicatie te personaliseren