Alle goede klimaatinitiatieven zouden toegang moeten krijgen tot financiering

Het Earth Funders Fund zet zich in om klimaatinitiatieven over heel de wereld te steunen.

Waarom?

Sinds de oprichting van CO2logic in 2007 steunen wij actief NGO’s bij de ontwikkeling van klimaatprojecten.” In de beginfase is hulp zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat het project kan starten en geleidelijk aan zijn financiële autonomie kan bereiken. We moeten dergelijke projecten voldoende tijd en steun geven om impactvolle resultaten op middellange en lange termijn mogelijk te maken!

Jammer genoeg hebben we in de loop van de tijd al heel mooie projecten zien falen omdat er te weinig financiële middelen waren in de vroege fases. Ernstige en impactvolle klimaatprojecten ontwikkelen is niet gemakkelijk, maar ze zijn elke cent waard omdat zij een enorme impact hebben op het milieu en de maatschappij. Om in te spelen op die realiteit hebben wij het Earth Funders Fund opgericht dat zich inspant om zoveel klimaatprojecten mogelijk te steunen dankzij donaties via crowdfunding.

Antoine Geerinckx Oprichter

Hoe?

Earth Funders is niet alleen een fonds. Het is een gemeenschap van mensen die zich inspannen om een klimaatvriendelijke toekomst op te bouwen.

Earth Funders selecteert elk jaar 4 tot 6 klimaatprojecten die financieel gesteund worden met geld dat ingezameld worden via een crowdfundingcampagne. Zo kunnen de prille beginstadia van deze projecten gefinancierd worden en krijgen zij een kans om financieel autonoom te worden. 

Dergelijke financiële steun biedt onmiddellijk soelaas zonder dat dit gepaard gaat met de gebruikelijke zware financiële verplichtingen. Zo kan het project in zijn opstartfase genieten van de broodnodige middelen.

CO2 logic dekt de operationele kosten met de steun van sponsors en streeft ernaar om 100% van de verzamelde fondsen rechtstreeks aan de projecten te kunnen schenken voor meer impact.

Wat?

We kunnen zeer veel doen, en impactvolle oplossingen bestaan!

Alle projecten worden zorgvuldig geselecteerd en moeten een geloofwaardige klimaatimpact kunnen aantonen. Bovendien moeten ze ook randvoordelen bieden die te maken hebben met domeinen als gezondheid, gendergelijkheid en sociaal - economische ontwikkeling, en die beantwoorden aan een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties!

Ontdek de #positieveimpact van enkele projecten die wij steunen.

Discover now

* herbebossing, vernieuwbare energie, energie-efficiëntie, behoud, toegang tot schoon water…

** SDG: In september 2015 namen alle lidstaten van de Verenigde Naties de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling aan, een gemeenschappelijk actieplan voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. De basis daarvan zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) die alle landen - zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden - dringend oproepen tot gezamenlijke actie en een wereldwijd partnership. Zij verklaren dat de uitroeiing van armoede en andere achterstellingen hand in hand moet gaan met strategieën om de gezondheid en de scholing te verbeteren, de ongelijkheid te verminderen en de economische groei aan te moedigen, dat alles gecombineerd met een aanpak van de klimaatwijziging en acties om onze oceanen en wouden te behouden. Bron: www.sustaibaledevelopment.un.org/sdgs.

Wat is jouw email adres?
Help ons om onze communicatie te personaliseren