Eco-Makala

Overstap op duurzame energiebevoorrading, met bescherming van de bossen

Samenvatting

Aarde

Projecten die een positieve impact hebben op de biosfeer in het algemeen

De provincie Noord Kivu, in het Oosten van de Democratische Republiek Congo, gaat al meer dan twintig jaar gebukt onder oorlogen en conflicten. Veel families vluchten naar Goma, de hoofdstad, om te ontsnappen aan de gevechten en dreigingen op het platteland.

Vandaag leven er meer dan een miljoen personen in Goma  en die moeten allemaal voorzien in hun basisbehoeften, waaronder hun energienoden. Noch elektriciteit, noch gas zijn in voldoende mate beschikbaar voor hen, en zullen dat op korte termijn ook niet zijn. 97% van de bevolking hangt af van hout en houtskool – de “makala” – als energiebron.

Om deze houtskool te produceren zijn er wouden nodig, en de enige wouden die zich in de omgeving bevinden zijn die van het Virunga-park (PNVi).

Het Virunga Nationaal Park is een van de belangrijkste plaatsen ter wereld, met een bijzonder rijke biodiversiteit. Het park heeft een unieke fauna en flora en is de enige gekende plaats ter wereld waar drie verschillende soorten mensapen wonen - de berggorilla’s, de laaglandgorilla’s en de chimpansees – evenals veel endemische diersoorten. Naast wildstroperij betekent de vernietiging van de habitat door ontbossing en bosaftakeling een grote bedreiging voor de biodiversiteit.

In 2007 kwam 80% van de makala die in Goma verkocht werd van het park. Met de hulp van de Europese Unie lanceerde het WWF in dat jaar een project om deze problemen aan te pakken, en vooral dan om de bevolking van Goma te voorzien van brandhout. Door het aanplanten van snelgroeiende bomen op kleine percelen rond het park probeert men eco-makala te leveren en de druk van de ontbossing te verlichten. 

Positieve impact van het project

Herbebossing

Om in te spelen op de brandstofnoden van de bevolking van Goma, zonder de bomen van het Virunga Nationaal Park op te offeren en om de ontbossing tegen te gaan, wil dit project de beschadigde percelen van kleine boeren beplanten met snel groeiende bomen, die toelaten om “eco-makala” te produceren. Sinds 2009 werd 3.350 ha herbebost met een snelgroeiende boomsoort die al ongeveer 179,414 tCO2e opsloeg.

Milieu-impact

De druk op het park verlagen is ook belangrijk voor de bescherming en het behoud van deze unieke plek, waar talrijke zeldzame en endemische dier- en plantsoorten leven, en die talrijke ecologische functies invult voor de streek, zoals klimaatregeling en erosiebestrijding. De aangelegde bossen spelen een filterrol in de watercyclus en bevorderen de doorsijpeling van het water in de bodem. 

Verbeterde leefomstandigheden 

Naast de klimaatrol en de positieve impact op het milieu genereert dit project ook talrijke randvoordelen. De boeren krijgen een inkomen via de verkoop van eco-makala, er worden nieuwe jobs gecreëerd en de vrouwen krijgen meer inspraak omdat ze betrokken zijn bij de boomkwekerijen en de lokale organisaties die het project beheren. 

Partners

Wat is jouw email adres?
Help ons om onze communicatie te personaliseren